Editorial Team

DEWAN REDAKSI

KEPALA REDAKSI
Muhammad Amin

MANAJER JURNAL
Muhammad Hamdani

Husin

REDAKSI WAKTU

  1. Hasan Hasan , Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai, Indonesia

  2. Haris Muh. Haris Zubaidillah , Sekolah Tinggi Ilmu Alqur'an (STIQ) Amuntai, Indonesia

  3. Muhammad Nasir , Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai, Indonesia

PENINJAU DEWAN

Farid Permana , Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia

Norsaleha Mohd Salleh , Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Abdul Rashid Abdul Aziz , Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia