Reviewers

DEWAN REVIEWER

Farid Permana, State Islamic Institute of Palangkaraya, Indonesia

Norsaleha Mohd Salleh, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Malaysia

Abdul Rashid Abdul Aziz, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Malaysia